اجزای مشعل ها-بخش اول

1-بدنه

بدنه بیشتر مشعل ها از آلیاژ مقاوم و سبک ساخته شده است و سایر قطعات و اجزاء مشعل بر روی آن نصب می شود.

2-الکتروموتور

فن و پمپ مشعل را به حرکت در می آورد.

3-بادزن

هم محور با الکترو موتور بوده و هوای لازم برای مخلوط سوخت را تامین می کند.

4-دمپر

دزیچه ای قابل تنظیم بوده که هوای وروردی احتراق در مشعل های گاز-گازوئیلی و یا دو سوخته با عملکرد دو مرحله ای یا تنظیم پیوسته را کنترل می کند.

5-شعله پخش کن

هوای دمیده شده توسط فن را به حالت دورانی در می آورد و باعث بهتر مخلوط شدن سوخت و هوا می گردد.

6-جرقه زن

یک ترانسفورماتور است که می تواند ولتاژی حدود 12.000 ولت برای تولید جرقه ایحاد می کند.

7-لوله های انتقال سوخت

که با انواع شیرآلات نصب شده ماموریت انتقال سوخت به محفظه احتراق را به عهده دارد.

8-پمپ سوخت

بیشتر از نوع پمپ های چرخدنده ای دورا بوده و سوخت را از منبع مکشی نموده و با فشار 5 تا 20 اتمسفر به سر نازل هدایت می کند.

9-رله کنترل

در حکم مغز مشعل می باشد و زمان بندی شروع و پایان مشعل توسط آن صورت می گیرد این رله فرمالن خاموش و یا روشن شدن را از طریق سنسور دما و یا فشار آب بویلر و یا کیفیت سوخت از فتوسل شعله صادر می کند که د راکثر مواقع با منطق زیر کار می کند:در فرآیند پارپینگ در شروع کار مشعل هوای آلوده داخل دیگ با هوای تازه عوض می شود پس از بکار افتادن جرقه زن،شیر مغناطیسی باز شده و سوخت وارد نازل می شودو عمل احتراق صورت می گیرد و 5 یا 6 ثانیه پس از باز شدن شیر مغناطیسی جرقه زن قطع می شود.