طرح و محاسبه سیستم لوله کشی درسرمایش-بخش دوم

4- تعیین قطر لوله های تخلیه کننده آب چکه

در اثر تقطیر بخارآب موجود در هوا بر روی کویل های سرد در مبدل حرارتی از نوع فن کویل،حجم قابل توجهی آب در سینی مخصوصی آبچکه در زیر کویل ها جمع می شود که باید برای تخلیه آنها از لوله مخصوصی به نام «لوله تخلیه آبچکه»استفاده نمود.اصولا حجم آب حاصل از تقطیررطوبت هوا را می توان به طور متوسط حدود 3 پاوند بر ساعت بازا هر تن تبرید ظرفیت سرمایی کویل در نظر گرفت که در مکان هایی با بار نهان زیاد این مقدار تا  6/hr/1b به ازای هر تن افزایش می یابد.

اما برای تعیین قطر لوله های آبچکه احتیاجی به محاسبه میزان آب حاصل از تقطیر رطوبت هوا نیست؛بلکه این کار بر مبنای طرفیت کویل سرمایی دستگاه مبدل حرارتی صورت می گیرد. به این ترتیب که قطر لوله تخلیه آب چکه برای کویل سردی با ظرفیت سرمایی تا 2 تن تبرید برابر 3/4 اینچ ،برای ظرفیت سرمایی بین 2 تا 5 تن برابر اینچ،برای ظرفیت سرمایی بین 5 تا 30 تن برابر 11/4 اینچ ،برای ظرفیت 30 تا 500 تن برابر 11/2 ، برای ظرفیت سرمایی بین 50 تا 180 تن برابر 2 اینچ و برای ظرفیت سرمایی بین 180 تا 300 تن برابر 3 اینچ در نظر گرفته می شود.

4-1- تعیین قطر لوله های رفت و برگشت آب برج خنک کن

برای تعیین قطر لوله های رفت و برگشت آب از کندانسور به برج خنک کن نیز مطابق همان روش قبلی عمل می کنیم با این تفاوت که چون این سیستم لوله کشی از نوع باز است : الف – نرخ افت فشار ب – که محدوده 2,5 فوت بر صد فوت طول معادل لوله یا 300 میلی اینچ آب بر فوت می باشد.

4-1-1- دبی آب

به طوری که قبلا ذکر شد ،دبی آب خنک کننده کندانسور به ترتیب زیر محاسبه می شود :

دبی آب خنک کننده کندانسور  [GPM]=3[GPM/Ton] * ظرفیت سرمایی چیلر[Ton]

با معلوم بودن نرخ افت فشار و  دبی آب خنک کننده کندانسور با معلوم بودن نرخ افت فشار و دبی آب جریانی بین کندانسور و برج خنک کن به نمودار شرکت سازنده مراجعه نموده و قطر لوله های رفت وبرگشت آب را تعیین می کنیم.

محاسبه و انتخاب پمپ سیرکولاتور :

1-برای گردش آب سرد

برای انتخاب پمپ سیرکولاتور احتیاج به دبی و هد، داریم تا با ارائه آن به کاتالوگ بتوانیم مدل مناسب را تعیین کنیم.

1-1-دبی پمپ – که برای سیستم سرمایش از فرمول زیر محاسبه می شود:

GPM=Qt/5000

GPM : دبی پمپ بر حسب گالن بر دقیقه

Qt : [Btu/hr]بار سرمایی کل ساختمان

5000= 8.33[گالن/پاوند]*60[ساعت/دقیقه]*10[اختلاف دمای آب سرد رفت وبرگشت F]

1-2-هد پمپ

هد پمپ برابر است با مجموع افت فشار در طولانی ترین و پر مقاومت ترین مسیر رفت و برگشت آب سرد از چیلر به واحد های حرارتی (مثلا فن کویل)،افت فشار در داخل کویل فن کویل یا هواساز و افت فشار در قسمت سرد کننده دستگاه چیلر که در کاتالوگ این دستگاه ها مشخص شده اند. بنابراین با توجه به مطالبی که در مورد تعیین افت فشار در پر مقاومت ترین مسیر لوله کشی با احتساب 50٪طول معادل لوله بابت افت فشار در وصاله ها ذکر گردید خواهیم داشت :

هدپمپ=افت فشار درقسمت سردکننده چیلرازکاتالوگ برحسب فوت آب+افت فشاردرکویل هواسازیافن کویل ازکاتالوگ

2- برای گردش آب از کندانسور به برج خنک کن :

برای انتخاب پمپ سیرکولاتور برای گردش آب از کندانسور به برج خنک کن نیز باید دبی و هد پمپ را محاسبه نماییم :

2-1-دبی پمپ – که برابر است با مقدار آب لازم برای خنک کردن کندانسور

2-2- هدپمپ – که از فرمول زیر به دست می آید:

دبی پمپ=3[GPM/Ton]*ظرفیت سرمایی چیلر[Ton]

افت فشار در کندانسور از کاتالوگ به پمپ افت فشار در برج خنک کن از کاتالوگ بر حسب فوت آب؛