انواع موتور چیلر

1- چیلرهای موتوربسته

1-1- درچیلرهای موتوربسته، موتوراز طریق مبرد خنک می شود

1-2-گرمای موتوردرچیلرهای موتوربسته، پس ازجذب توسط مبرد از طریق واسط خنک کننده کندانسور(هوا یا آب)به خارج هدایت می شود.

TON CON = TON Eva * 1.25

(انواع چیلرها و توصیه های شرکت های سازنده با توجه به در نظرگرفتن پارامترهای ظرفیت ، نوع کمپرسور، راندمان و نوع مبرد)

TABLEchiller1

TABLEchiller2

2- چیلرهای موتورهای باز

2-1- درچیلرهای موتور باز ، موتور با جریان هوا خنک می شوند.

2-2-گرمای موتور به طور مستقیم به فضا داده می شود. بنابراین ، سیستم HVAC فضای موتورخانه باید گرمای موتور که تقریبا 300 Btu/hr.ton است را خارج کند.

2-3- در هر دو مورد ، چیلر باید 300Btu/hr.ton گرمای تولید شده از موتور را خارج سازد؛ تنها تفاوت در روش انجام این فرآیند است.

(بازده مورد نیاز چیلر بر اساس کدها و استاندارهای موجود)

TABLEchiller3

(انواع چیلرها و توصیه های شرکت های سازنده با توجه به در نظر گرفتن پارامترهای ظرفیت ،نوع کمپرسور ، راندمان و نوع مبرد چیلر با کمپرسور گریز از مرکز)

TABLEchiller4

3- اصطلاحات کاربردی چیلر

 • اثر تبرید : میزان گرمایی است که توسط مبرد در اواپراتور جذب می شود.
 • دفع حرارت : میزان حرارت دفع شده توسط مبرد در کندانسور است که شامل گرمای کمپرسور نیز می شود.
 • صابکولینگ : سرد کردن مبرد در دمایی پایین تر از دمای تقطیر آن، سردسازی مبرد موجب افزایش اثر تبرید در سیستم می شود.
 • سوپرهیتینگ: گرم کردن مبرد در دمایی بالاتر از دمای تبخیر آن، گرم کردن بیش از اندازه مبرد با اوپراتور بخشی از طراحی سیستم است تا از ورود مبرد مایع به کمپرسور و ایجاد آسیب جلوگیری شود.
 • ضریب عملکرد(COP):اثر تبرید (Btu/hr) تقسیم بر کار کمپرسور (Btu/hr)یک روش دیگر برای تعریف ضریب عملکرد ، تقسیم توان خروجی Btu بر توان ورودی Btu است.ضریب کارایی برابر است با EER تقسیم بر 3,413
 • نسبت بازده انرژی(EER): اثر تبرید(Btu/hr)تقسیم بر کار کمپرسور(Watts)؛ یک روش دیگر برای تعریف نسبت بازده انرژی ، تقسیم توان خروجی(Btu) بر توان ورودی(Watts) است؛ نسبت بازده انرژی برابر است با COP *3,413
 • نمودار فشار آنتالپی (pH): نمایشی تصویری از خواص یک مبرد خاصی با فشار روی محور عمودی و آنتالپی روی محور افقی استفاده از نمودار می تواند در تصویرسازی تغییراتی که در چرخه یک مبرد رخ می دهد موثر واقع گردد.
 • صفحه پاره شونده : قطعه ای برای امنیت دستگاه هایی که در فشار پایین کار می کنند.
 • شیر اطمینان : قطعه ای برای امنیت دستگاه هایی که در فشار بالا کار می کنند.
 • پمپ دوان : جمع آوری مایع مبرد در کندانسور و ذخیره مبرد
 • پمپ اوت : مبرد به داخل یک مخزن جداگانه پمپ می شود. هنگامی استفاده می شود که مخازن ذخیره مبرد با تعداد و اندازه معقولی قابل ورود به ساختمان نیستند.
 • واحد تخلیه : نوعی کنترل کننده که هوا را از سیستم تبرید خارج می کند و تنها در دستگاه های فشار پایین مورد نیاز است.
 • بای پاس گاز داغ : لوله کشی مبرد داغ بین کندانسور و سمت فشار ضعیف سیستم تبرید؛ بای پس گاز داغ در سیستم هایDX بسیار موثر است و در مجموع کاربرد چندانی در سیستم های آب سرد ندارد،به استثنای زمانی که در طول فرآیندهای کاری، تنظیم دما با دقت بسیار بالا موردنیاز باشد. چیلرها همراه با بای پس گاز داغ وکنترل دمای پایین موجب می شوند.دمای کارکرد چیلر در محیط های با دمای پایین افزایش پیدا کند (قابلیت چیلر برای کار در دمای پایین محیط را کم می کند).

واژه های پایه ای چرخه سرمایشی

 • کمپرسور: یک وسیله مکانیکی که در آن مبرد با دما و فشار کم متراکم شده و به دما و فشار بالا می رسد.
 • لوله کشی گاز داغ : لوله کشی مبرد از خروج (رانش) کمپرسور که به کندانسور ختم می شود.
 • کندانسور: نوعی مبدل حرارتی با دفع گرما گاز مبرد را تبدیل به مایع می کند.
 • لوله کشی مایع : لوله کشی مبرد مایع از خروجی کندانسور تا ورودی اوپراتور
 • اوپراتور: محفظه ای که در آن مبرد تبخیر شده و گرما را از سیستم می گیرد
 • لوله کشی مکش : لوله کشی مبرد از خروجی اوپراتور تا ورودی مکشی کمپرسور
 • شیرانبساط حرارتی: شیر تنظیم فشار و دما که در خط مایع واقع شده است و میزان دمای فوق داغ بخار خروجی از کویل اوپراتور را تنظیم می کند.

روش های صرفه جویی در مصرف انرژی :

 • چیلر با سرعت ثابت : برای هر F1 افزایش دمای آب خنک شونده، بازده چیلر 1 تا 2 درصد افزایش می یابد.
 • چیلر با سرعت متغیر: برای هر F1 افزایش دمای آب، بازده چیلر 2 تا 4 درصد افزایش می یابد.
 • برای هر F1 کاهش دمای آب در کندانسور آبی بازده چیلر 1 تا 2 درصد افزایش می یابد.

اتصالات  برای آب جبرانی جهت آب خنک شونده

حداقل اندازه اتصالات باید 10 درصد اندازه بزرگترین لوله سیستم یا 1 in باشد.هر کدام که اندازه بزرگ تری را نتیجه دهند باید در نظر گرفته شوند(مثلا برای اندازه 20 in لوله ، اتصالات آب جبرانی به اندازه 2 inمی شود)