Taghtir_Large

طراحی، نصب و راه‌اندازی

علاوه بر نصب و راه‌اندازی تجهیزات تولیدی با توجه به بهره‌مند بودن از متخصصین مجرب در زمینه‌های طرحی و محاسبه و همچنین اجرا، این شرکت این امکان را برای تجهیزات تهیه‌شده از شرکت‌های همکار نیز فراهم نموده است. که این بخش طراحی، محاسبه و اجرای تآسیسات و موتورخانه صنعتی و ساختمانی و استخر را شامل می‌شود.