سیستم های تغذیه شیمیایی برای چیلرها

طراحی سیستم های تغذیه شیمیایی جهت کنترل موارد زیر هستند:

 • PHسیستم معمولا بین 8 و 9
 • خوردگی
 • رسوب گذاری

1- توالی عملکرد اجزای چیلر

 • پمپ های چیلر را روشن کنید(جریان آب کندانسور و آب سرد را بررسی کنید.)
 • چیلر و برج خنک کننده را جهت راه اندازی در حالت آماده باش قرار دهید.
 • روشن کردن چیلر
 • چیلر و برج خنک کننده را خاموش کنید
 • پس از یک تاخیر یک دقیقه ایی پمپ های آب سرد و آب کندانسور را خاموش کنید،زیرا برخی از سازندگان برای خنک کردن مدار راه انداز از آب سرد استفاده می کنند.
 • لوله کشی راه انداز چیلر

شکل زیر نمودار لوله کشی راه انداز چیلر(سیستم کوپل)

Coupler system

نمودار لوله کشی راه انداز چیلر(سیستم خروج-مشترک)

Exit system shared

2-نکات:

 • از آن جایی که پس از آغاز راه اندازی چیلر 5 تا 15 دقیقه زمان سپری می شود تا در دمای محاسبه شده آب سرد مورد نیاز،تامین گردد،دمای آب سرد معمولا در ابتدای راه اندازی بالاتر از میزان موردنظر خواهد بود.اگر دمای آب سرد به نقطه بحرانی برسد،یک روش برای حل این مشکل آن است که چیلرها دارای خطوط لوله راه اندازی باشند که از خروجی چیلر به لوله اصلی بازگشت پمپ وصل می شوند.
 • طراح باید خط لوله کشی زمان راه اندازی را برای جریان بزرگترین چیلر محاسبه کند.سایز لوله فقط باید برای جریان یک چیلر محاسبه شود،زیرا بعید است همزمان بیش از یک چیلر روشن شود.

3-روش های عملکرد سیستم آب سرد با لوله کشی خط راه انداز

3-1-عملکردسیستم آب سرد با لوله کشی خط راه انداز باید به روش زیر باشد:

 • هنگام راه اندازی چیلر پس از فعال شدن پمپ آب سرد اولیه ،شیر بای پس باز و شیر هدر ورودی بسته می شود.وقتی دمای آب سرد مورد نظر بدست آمد،شیر هدر به تدریج باز می شود و دمای موردنظر به همان صورت باقی می ماند.زمانی که شیر کلکتور کاملا باز شد،شیر بای پسی به تدریج بسته می شود.
 • هنگام خاموش کردن چیلر،شیر بای پاس(میانبر)به آرامی باز می شود.وقتی شیر بای پاسی کاملا باز شد، شیر هدر به تدریج بسته میشود.چیلر خاموشی می شود و پس از یک تاخیر کوتاه،پمپ آب سرد اصلی خاموش می شود.هنگامی که پمپ آب سرد اصلی خاموشی می شود، شیر بای پس(میانبر) باز می ماند تا آب داخلی سیستم منبسط یا از طریق آن منقبض شود.در سیستم های خروج مشترک،شیر بازگشت آب سرد نیز باید بسته شود.
 • شیرهای برقی برای کنترل خودکار یا دستی از راه دور به کار می روند.در صورت کنترل سیستم آب سرد به صورت دستی، دیگر نیازی به این شیرها نیست.سایر شیرهای دستی به منظور جدا کردن سیستم بدون خاموش کردن آن جهت تعمیر شیرهای برقی نصب می شوند.در صورت استفاده از شیر قطع کن برقی که برای باز و بسته کردن از ابزارهای دستی برخوردار است،می توان این شیر قطع کن دستی را برداشت .بیشتر شیرهای کنترل برقی برای باز و بسته کردن فاقد ابزارهای دستی هستند.

4-ملاحظات و مقررات طراحی چیلر، چیدمان و فضای آزاد

4-1-شرایط طراحی چیلر

 • دمای آب سرد، آب ورودی و خروجی یا آب ورودی و دمای T∆ (دمای محیط)
 • دمای آب کندانسور آبی،آب ورودی و خروجی و دمای T∆ (دمای محیط)
 • مقادیر جریان آب سرد و نوع سیالی ها
 • مقادیر جریان آب کندانسور و نوع سیال ها
 • افت فشار اوپراتور و کندانسور
 • ضریب رسوبگذاری
 • درصورت قابلیت اجرا،آب سرد و آب کندانسور برای راه اندازی دارای کنترل دستی باشند.
 • دمای محیط در اثر شرایط کاری،دمای خشک و دمای مرطوب

4-2-داده های الکتریکی :

 • کمپرسور با واحد KW
 • میزان آمپر برای حالت ماکسیمم، حالت کاری و در زمان های شروع به کار
 • ضریب توان
 • نسبت بازده انرژی (EER) یا (COP)
 • ولتاژ

در سیستم های چیلر آبی بالای 200 تن به منظور جلوگیری از قطع کل سیستم یا ساختمان و احتمال بروز نقصی در چیلرها، باید از چند چیلر استفاده کرد.

5- چیلر به صورت سری :

لوله کشی به صورت سری بدون ایجاد اختلال در عملکرد چیلر ، منجر به تغییرات دمایی زیادی می شود

شکل زیر سیستم آب سرد به صورت سری

Cold Water System Series

شکل زیر سیستم آبی با طراحی سری و کنترل چیلر

water system with serial design and chiller control

شکل زیر سیستم آبی با طراحی موازی – پمپ های کوپلینگ

Coupling pumps

شکل زیر سیستم آبی با طراحی موازی – پمپ های کلکتور

water system with parallel design

6-چیلر به صورت موازی :

با لوله کشی چیلرها به شکل موازی امکان نصب ساده است استفاده به صورت رزرو فراهم می شود.در طراحی سری نیز استفاده از چیلر به صورت رزرو امکان پذیر است که البته پیچیده تر و سنگین تر می باشند. هنگامی که سیستم های آب سرد برای مراکز کامپیوتری،مراکز داده ها،مراکز خدمات اینترنت و سایر تسهیلات خدماتی که خاموشی دستگاه در آن جا قابل قبول نیست،استفاده می شود،بهتر است از سیستم آبی دو گانه اولیه- ثانویه با آب سرد اولیه- ثانویه با اتصال متقاطع و سیستم ثانویه حلقوی استفاده شود.

شکل زیر سیستم آب سرد اولیه-ثانویه

Secondary primary cold water system

شکل زیر نمودار جریان حلقوی سیستم آب سرد

Circular flow systemCold water

طراحی این سیستم آبی جداسازی قطعات لوله کشی و همچنین تجهیزات را برای تعمیر و نگهداری هر دوی تاسیسات و لوله کشی بدون قطع سیستم امکان پذیر می سازد.سیستم های آبی که برای کارکردهای بحرانی به کار می روند باید طوری طراحی شوند که رشد و توسعه آنها در آینده امکان پذیر باشد. مضاف بر این که فضای لازم نیز باید برای نصب این تجهیزات در آینده در نظر گرفته شود. لازم است شیرها و اتصالات مورد نیاز برای این تجهیزات لحاظ و مانند حالتی که این تجهیزات خاموش هستند نصب گردند.همچنین ، اندازه لوله اصلی نیز باید با توجه به توسعه نهایی تاسیسات برآورد شود و سیستم های برقی باید متناسب با تاسیسات نهایی طراحی شوند.