اتصالات لوله کشی برای چیلرها

جعبه ورود و خروج اتصالات لوله کشی

1-جعبه اتصالات ورود و خروج آب کندانسور ، اتصال لوله به کناره چیلر را امکان پذیر می سازد،از این رو برای تعمیر سیستم دیگر نیازی به قطع لوله کشی نخواهد بود.این سیستم ها برای چیلرهای با ظرفیت بالا با ظرفیت 500 تن و بالاتر از آن توصیه می شوند.
2- بدون جعبه اتصالات ورود و خروج آب برای چیلرهای کوچک با ظرفیت کمتر از 500 تن توصیه می شوند.
3- وجود اتصالات فلنچی برای سه اتصال اول در چیلرهای با اتصالات استاندارد یا غیر آبی ضروری است.
4- اتصالات لوله کشی را در کنار دیوار قرار دهید.
5- تمام اتصالات لوله کشی مقابل لوله چیلر را در سمت دیگر و نسبت به فضای تمیزکاری و بیرون کشیدن لوله های چیلر قرار دهید.
6- فضای آزاد جهت تمیزکاری و خارج سازی لوله های چیلر را مشخص نمایید.
7- فضای آزاد پیشنهادی برای چیلرها
در ارتباط با فضای آزاد پیشنهادی برای چیلرها باید به موارد زیر اشاره کرد:
• حداقل فضای آزاد پیشنهادی در اطراف چیلر 36 in است. حداقل فضای آزاد سرویس برای تمیزکاری و خارج سازی لوله ها را مطابق توصیه تولید کننده تجهیزات در نظر بگیرید. این مقدار معمولا برابر است با طول چیلر، (بالای چیلر فضای آزاد هم باید برای درهای دسترسی و کنترل که جهت سرویس ، تعمیرات و بازدید استفاده می شوند) در نظر گرفته شود.
• لازم است مطابق NEC حداقل فضای آزاد برای تجهیزات برقی نیز در نظر گرفته شود.
• در مرحله اولیه نصب ، موقعیت و محل قرار گرفتن اتاق تاسیسات و موتورخانه باید با توجه به شرایط ورود و خروج چیلرها به داخل ساختمان و پس از ساخت آن جهت تعمیر و نگهداری یا جابجایی در نظر گرفته شوند.
• اگر باید قطعات چیلر را برای نصب از یکدیگر جدا کرد (قطعات چیلر را نمی توان به صورت مجزا حمل کرد)،بهتر است برای مونتاژ مجدد با شرکت سازنده مشورت شود.
• موقعیت راه انداز چیلر را نشان دهید. کلید و صفحه کنترل را قطع کنید.
• لوله کشی خط اطمینان را نشان دهید.
• موقعیت قرار گرفتن فاضلاب و اتصالات تخلیه آب چیلر را نشان دهید.
• نمایشگر شرایط کارکرد سیکلی تبرید و فن تخلیه مبرد را جانمایی کنید. سیستم تخلیه مبرد باید بر اساس خارج سازی مبرد به صورت طبیعی (بر اساس وزن ) طراحی شود (اگر از هوا سبک تر باشد فن تخلیه در بالا و اگر سنگین تر از هوا باشد فن تخلیه در پایین قرار می گیرد) بر اساس کد ASHREA Standard 15 سیستم آشکارساز مبرد مورد نیاز است که باید دارای سیستم آشکارساز صوتی با یک چراغ خطر(برای مقادیر کم) و همچنین سیستم آشکار ساز صوتی با یک آلارم به همراه راه انداز سیستم تهویه (برای مقادیر زیاد آلودگی) باشد. مقادیر آلودگی بر اساس نوع مبرد تامین می شوند. ارتفاع چیلر با فضای آزاد مورد نیاز را با موانع چک کنید. آیا برای بلند کردن کمپرسور یا سایر قطعات وجود تیر بالای چیلر ضروری است؟
• چک کنید آیا کارکرد چیلر زیر 40 درجه فارنهایت، 0 درجه فارنهایت و غیره مورد نیاز است؟ یا آیا صرفه جویی انرژی (اکونومایزر) که با هوای بیرون عمل می کند، مورد استفاده قرار گرفته است؟
• جهت باد و سرعت (دستگاه های هوای خنک).مقطع کوچکتر چیلر را به سمت وزش باد بچرخانید.
• اگر چیلر به جداکننده نیاز داشته باشد، آیا ارتفاع جداکننده در ارتباط با فضای آزاد مورد نیاز در نظر گرفته شده است؟ در صورت نیاز چیلر به جداکننده، آیا مسیر جداکننده لوله کشی،مورد نظر قرار گرفته است؟
• برای هر روی اوپراتور و کندانسور هر سیستم سنسور جریان آب قرار دهید.
8- نکات مربوط به زمان ترکیب سیستم های مستقل آب سرد با واحد مرکزی
• نمای کلی واحد مرکزی، طرح شماتیک کنترلی ها و طرح شماتیک جریان ها را ترسیم کنید.
• سیستم تنها دارای یک منبع انبساط با کلی سیستم و اندازه آن طوری در نظر گرفته شده است تا کلی انبساط و انقباضی سیستم را کنترل کند.
• تمام سیستم ها در صورت نیاز باید اصلاح شوند تا با سیستم مرکزی هماهنگ عمل کنند
• برای سیستم های با جریان ثابت و متغیر، چیلرهای ثانویه به برگشت اصلی چیلرخانه
• سیستم های آب سرد منطق های با توجه به ظرفیت، فاصله یا هر دو، به واحد های مرکزی مستقلی نیاز دارند تا در نقاط مختلف خطوط اصلی رفت را تغذیه کنند. در این شرایط ، و خاموش کردن چیلر، عبور جریان مناسب،دما،فشار و سایر پارامترها و شاخص کنترل عملکرد آنها کاملا فراهم باشند.
• در سیستم های بزرگ بهتر است مبدل حرارتی بخار به آب یا آب به بخار نصب شود تا بار مصنوعی روی سیستم چیلر ابی قرار گیرد. در این صورت می توان چیلرهای مجزا یا مجموعه ای از چیلرها را در جریان کار، پس از تعمیرات یا برای تشخیص و رفع مشکل چیلر یا سیستم ها آزمایش کرد.
• چیلرهای بزرگ یکپارچه زمانی استفاده می شوند که اختلاف دمای آب زیادی وجود داشته باشد یا سیستم از نوع جریان متغیر یا جریان ثانویه باشد.
• انرژی پمپ سیستم های خنک کننده آبی را باید در اضافه ظرفیت چیلر در نظر گرفت،زیرا به سیستم بار گرمایی اضافه می کند.
• بهترین طراحی که می توان برای سیستم های کندانسور آبی و خنک کن آبی در نظر گرفت آن است که جریان به سوی چیلر هدایت شود.